Gældende for året 2022

Prisliste

Priserne i parentes er de gældende for 2023

LEJRE / dage med overnatning

PersontalPris pr.døgn
pr.person
Mindsteprisen
pr. døgn er dog:
Rengøring pr. gang
hele lejren
1 – 50kr. 110 (115,-)kr.4.900 (5.100,-)kr. 2.950 (3.100,-)
51 – 65kr.106 (110,-)kr. 5.650 (5.900,-)kr. 2.950 (3.100,-)
66 – 85kr. 91 (95,-)kr. 7.100 (7.400,-)kr. 2.950 (3.100,-)
86 – 107kr. 83 (87,-)kr. 7.600 (7.900,-)kr. 2.950 (3.100,-)

Ved aflåsning af 1 værelsesfløj ydes en rabat på kr. 400,00

NY SERVICE – Hygiejnetillæg:

Der betales altid kr. 5,- pr. deltager pr. døgn.
Dette beløb dækker forbrugt af sprit, flydende sæbe, aftørrings papir og toilet papir i dispensere.
Dette er opfyldt ved ankomst.
Viskestykker, karklude og opvaskemiddel til håndopvask skal medbringes af lejer.

Enkelte dage/aftener uden overnatning

 PrisRengøring pr. gang:
Lejren (- pejsestue,lederrum og soverum)kr. 2.675 (2.800,-)kr. 1.150 (1.200,-)
Lejren inkl.. pejsestue
(- lederrum og soverum)
kr. 3.050 (3200,-)kr. 1.300 (1.400,-)

Ved leje af lejren i weekender betales der for 2 døgn.
I sommerperioden (juli og august) kan weekender tidligst bestilles 6 måneder før lejemålet.

Ved leje en weekend / dage i forbindelse med fester,
– og med ønske om opstilling/forberedelse m.v. dagen før eller om formiddagen fredag ½betales kr. 1.000,00
Lejemål uden overnatning kan tidligst aftales 6 måneder før lejemålet

Ved lejemål med fester beregnes altid en kuverttakst på kr. 15,00 pr. deltagende person til dækning af bl.a. brug af service, ekstra energiomkostninger og fjernelse af affald.
Dette gælder uanset overnatning eller ikke.

Såfremt man ønsker at udvide lejrens kapacitet ved opstilling af telte, campingvogne m.v. på lejrens grund, betales halv pris pr. person, – dog skal lejren først fyldes op indendørs.(107 personer).

Ved afbestilling eller udeblivelse fra en lejeaftale betales normalt halv mindstepris.
I samtlige priser er inkluderet forbrug af el, vand, varme og renovation.
Depositum på 20 % af mindsteprisen for de døgn som Remmerstrandlejren er booket/lejet skal indbetales ved underskrivelsen af aftalen.

Indbetalt depositum fratrækkes i den endelige faktura.
Betaling for lejren skal foregå senest 8 dage efter fakturadato. Herefter beregnes 1,5 % rente pr. påbegyndt måned.

– Rengøringsprisen påføres den endelige afregning for lejren.
– Slutrengøring ved afrejsen fra lejren må ikke foretages af lejeren selv.
– Pejsene skal være ryddet, og alle gulve skal være fejet inden afrejsen.
– Køkken og køkkeninventar skal være rengjorte ved afrejsen.
– Alle borde skal være aftørret med våd klud inden afrejse
– Bord- og stoleopstilling i spisesal, pejsestue og opstilling af udendørs møbler skal være som ved ankomsten/de ophængte oversigter.

HUSK: Alle døre og vinduer skal være lukket. Alle radiatorer bedes stillet på 1. Lejren skal være aflåst ved afrejse.

Ved evt. manglende oprydning opkræves et gebyr svarende til efterfølgende faktisk tidsforbrug.

Vi gør opmærksom på, at foreninger, der driver virksomhed for børn og unge, samt interessegrupper og ungdomsklubber, nogle steder kan få tilskud fra hjemkommunen til leje og rengøring.