Guld fra gemmeren

Tidslinje

Lidt fra Remmerstrandlejrens hidtidige historie

Omkring 1957 begyndte KFUM og K i 24. kreds at sætte penge hen til en lejrfond. Senere etableredes samarbejde med Indre Missions Samfund på Lemvigegnen om løsning af opgaven i fællesskab. I januar 1964 erhvervedes for 32.000 kr. et areal på 7 tdr. land ved Remmerstrand.
Den 31. juli 1965 begyndte byggeriet, og den 28. maj 1967 blev Remmerstrandlejren indviet.

Fra protokollen kan bl.a. læses:

1965

Erhvervelse af skøde

Ved betinget skøde af 25. marts 1965 og endeligt skøde af 10. januar 1966 har KFUM og KFUK i 24. kreds og Indre Missions samfund for Lemvigegnen erhvervet en grund:

Matr. nr. 9 l, Remmer og Trabjerg i Gudum sogn af areal 4 ha. 1170 kvm, beliggende ved Remmerstrand, imellem Lemvig-Humlumvejen og Limfjorden.

Arkitekt J. Trillingsgård har udarbejdet tegninger og overslag.

Byggearbejdet påbegyndt d. 31. juli 1965.

Byggeudvalget er følgende:

Gårdejer L. Højbjerg, Gudum, gårdejer Otto Pedersen, Gudum, gårdejer Hans Roesdahl, Engbjerg, pastor Elias Sørensen, Harboøre, provst Edvard Madsen, Gudum, Overlærer J.M.Christensen, Gudum, mejeribestyrer Axel Larsen, Bækmarksbro, Overlærer Kristiane Frandsen, Lemvig, konsulent B.M.West, Lemvig.

Byggeudvalget udsendte skema, således at alle havde mulighed for frivilligt at bruge arbejdstimer ved opførelsen af Remmerstrandlejren.

Følgende arbejdsopgaver kunne man deltage i: Jord- og støbearbejde, opstilling af vægge, opbinding af spær, opmuring af ydermure, rejsning af lægter og tag, arbejde med vægge, lofte, installation, malerarbejde, gulve, diverse arbejde, kørsel med materialer, forefaldende arbejde, oppasning, vinduer og døre.

Tiden man kunne melde sig til: ?? dage i min ferie, aftenarbejde, lørdagsarbejde, øvrige dage

1966

En række byggemøder blev holdt i 1966-1967.

Rejsegilde på 1. etape af Remmerstrandlejren blev holdt torsdag den 30. juni 1966. Det var sovesalsbygningen der blev rejst. Hele byggeriet vil være under tag til efteråret, bl.a. ved stor indsats af frivillig arbejdskraft.

Denne frivillige arbejdsindsats vurderes til en besparelse på ca. kr. 130.000

I september 1966 er der ved hjælp af indsamlinger nu et rådighedsbeløb på kr. 154.000.

Den samlede byggepris anslåes til ca. kr. 500.00.

De første regler og udlejningspriser for Remmerstrandlejren blev vedtaget på et møde 24. november 1966.

1967

I januar 1967 blev udsendt til Lemvigegnens

Søndagsskoler, FDF, KFUM og KFUK-spejderne, KFUM og KFUK`s Idræt.

KFUM og KFUK samt Indre Mission

Indbydelse til at være med til et orienterende møde vedrørende Remmerstrandlejren fredag den 27. januar kl. 20.00 på Nr.Nissum Højskole.

På udvalgets vegne: Laurids Højbjerg, Edvard Madsen, Otto Pedersen, Elias Sørensen

Omtale i Lemvig Folkeblad 29.04.1967:

Der er indkommet store beløb til indsamling – ca.kr. 162.000 ialt.

Der er optaget et Kreditforeningslån på kr. 145.000.

Der mangler ca. kr.125.000 til færdiggørelsen af selve lejren, anskaffelse af senge,møbler, husholdningsinventar. For at skaffe disse penge arrangeres i maj måned en husstandsindsamling rundt i sognene.

Indvielsen vil foregå 28. maj 1967.

Lejren er allerede udlejet for hele sommerperioden

Omtale i Lemvig Folkeblad 26. maj 1967:

Det er en halv snes år siden, KFUM og K i 24. kreds begyndte at sætte penge hen til en lejrfond. Senere etableredes samarbejde med Indre Missions Samfund på Lemvigegnen om løsning af opgaven i fællesskab. I januar 1964 erhvervedes for 32.000 kr. et areal på 7 tdr. land ved Remmerstrand, som man fik endelig skøde på den 5. januar 1965. Den 31. juli 1965 begyndte byggeriet, og nu står den store lejrbygning færdig – parat til indvielse på søndag.

Byggeprisen blev netto ca. 400.000 kr. + kurstab

I det smukke vejr og med mange glade gæster blev indvielsen af Lemvigkredsens KFUM og K og Indre Missions lejrbygning på Remmerstrand en stor festdag.

Der indledtes om eftermiddagen med festgudstjeneste i Lemvig Kirke ved Biskop Baun, Viborg. Derefter samledes man til indvielse af lejren, som blev foretaget af provst Edv. Madsen, Gudum, og om aftenen festede man på ny i lejrens store smukke sal med formanden for Indre Mission, pastor Kr. Friis, Farsø, og KFUM og K`s generalsekretær Aksel Nielsen som festtalere.

Remmerstrandsangen blev sunget.

Den første udlejning var til Centerskolen, Sølund, Skanderborg der i perioden 1.6 til 10.6 havde lejren med 51 deltagere. Den samlede regning lød på kr. 2047,33.

Bestyrelsen så således ud ved indvielsen:

Otto Pedersen, Kristiane Frandsen, Hanne Larsen, Elias Sørensen, Erling Nielsen, Hans Roesdahl, Laurids Højbjerg(formand), Axel Larsen.

Henvendelse vedr. lejren til Høgsgård, Ø.Trabjerg, Telf. Gudum 13 x.

Af regnskabet for 1967 kan læses:

De samlede udgifter ved opførelsen har været 472.015,27 kr.
Lejeindtægterne har i 1967 været 15.775,06 kr.
Udgifterne har været 22.504,43 kr.

1968

Distriktssekretæren kom til

Siden 1968 har distriktssekretær Bering Petersen stået for udlejningen af lejren.

1970

FDF-Samvirket

22. maj 1970 blev det vedtaget at udleje Remmerstrandlejren til FDF-samvirket til brug for opstart af Hardsyssel Ungdomsskole.

Udlejningen skyldes en henvendelse fra FDF-samvirket, samt en lidt dårlig økonomi for lejren.

Lejemålet startede 1. september 1970 og varede til 1. juni 1972

1972

Udvidelse med pejsestue

I 1972 blev vedtaget en udvidelse af lejren med en pejsestue på ca. 58 kvm

1975

Ny formand

8. september 1975: Laurids Højbjerg stopper som formand.

I stedet vælges Børge Nielsen, Gudum.

1977

Remmerstrandlejeren udvider

I 1977 bliver redskabsrum bygget.

Derefter er etableret følgende:

Udendørs pejs.
Indhegning af fodboldbane.
Parkeringsplads
Handicaptoilet.
Ny foldedør.

Siden 1. januar 1997 har Remmerstrandlejren været en fond

1981

Ny formand

1. juni 1981 bliver Otto Pedersen, Gudum valgt til formand.

1997

Lejeren blev til en fond

Siden 1. januar 1997 har Remmerstrandlejren været en fond

2004

Ombygning

I 2004 og 2006 er toiletrum og vaskerum i værelsesfløjene blevet ombygget til i alt 11 enkelttoiletter med toilet, håndvask og brusekabine. – endnu en forbedring.

2007

40-års jubilæum

I maj 2007 blev 40-års jubilæet markeret med et åbent hus arrangement 2. pinsedag.

2010

Renovering af hovedindgang

I foråret 2010 er toiletter ved hovedindgangen blevet renoveret, så de fremstår som helt nye.

2015

Udskiftning af loft

I foråret 2015 er loftet i salen blevet udskiftet og salen er blevet malet

2016

Tilkøb af projektor

I foråret 2016 har vi fået fastinstalleret projektor – højtalere – lærred m.v..
Vi har ligeledes fået nyt gulvtæppe i pejsestuen.

2018

Renovering af bagindgang

I vinteren 2018-2019 har vi fået renoveret bagindgangen og de 3 værelser i området.

2020

Nye gulve og redskaber

Vi har fået nyt gulv, ny indretning, nye rustfri borde og nye redskaber, – ligesom køkkenet er blevet renoveret.

2022

Renovering

Renovering af forgang og baggang samt badeværelse bagved køkkenet.

2023 Renovering af pejsestue.

Nyt vinduesparti, loft og døre Samt maling og ny belysning