Vi skal hjælpe hinanden

Affaldssortering

Remmerstrandlejren ønsker at være en del af den grønne Lemvig kommune og har derfor bygget et affaldshus.
Den anviste sortering bedes overholdt.

Affaldsopdeling i affaldshus:

Vores affaldshus ved bagindgangen er indrettet således at al affald bedes sorteret. TAK om I vil være med til at sortere affaldet.

Aviser, reklamer og papir: Sorteres for sig selv.

Pap- og kartonemballager: Sorteres for sig selv.

Flaske og glasemballager: Sorteres for sig selv.

Metaller, bl.a. dåser: Sorteres for sig selv.

Tomme plastdunke fra rengøringsselskaber og opvaskemiddeldunke til opvaskemaskine afleveres til genbrug hos leverandør.

Dagrenovation incl. madaffald kommer i de grønne affaldscontainere.

Disse containere tømmes i sæsonen een gang om ugen