Remmerstrandlejren

Ejerskabet

Remmerstrandlejren er bygget af KFUM og KFUK og Indre Mission i Lemvigkredsen.

Lemvigkredsen omfatter nogenlunde Lemvig Kommune (01.01.2007).

Det har hele tiden været vigtig for ejerne, at Remmerstrandlejren skulle sikres at tilhøre ovenstående lokalområde, og de i området værende foreninger under KFUM og KFUK og Indre Mission.
I forbindelse med omlægninger m.v. af kredsene indenfor ejerkredsen har Remmerstrandlejren derfor siden 1. januar 1997 været en registreret fond.

Der vælges fra hver af de 2 organisationer 4 medlemmer til bestyrelsen.
Disse i alt 8 bestyrelsesmedlemmer vælges til at lede Remmerstrandlejren, Reg.Fond.

Bestyrelsen består af:

Valgt af KFUM og KFUK: Niels Peder Kræmmergård, Bækmarksbro (formand) – senest indvalgt 2022
Kristen Sørensen, Lemvig (udlejer m.m.) – senest indvalgt i 2021
Henrik Kirkegård Møborg indvalgt i 2021
Kaj Gøtzsche, Lemvig (regnskabsfører)
Valgt af Indre Mission: Henning Sørensen, Resen (næstformand) – senest indvalgt i 2021
Søren Iversen, Nees – senest indvalgt i 2022
Jens Ryttersgaard, Struer – senest indvalgt i 2022
Niels-Jøren Præstholm, Vandborg – senest indvalgt i 2021

Alle medlemmer af bestyrelsen er frivillige medarbejdere fra de 2 organisationer.
Fondens hovedformål er på almennyttig vis som ejer at eje, drive og bevare Remmerstrandlejren.
Med udgangspunkt i fondens hovedformål, er det forventningen, at der ikke løbende vil blive foretaget uddelinger fra fonden.
I forbindelse med drøftelsen af årsregnskabet besluttes evt. uddelinger fra fonden.

Udlejer: Karin og Kristen Vahr Sørensen, Lemvig

Det tilstræbes at nyudpegning til bestyrelsen foregår hvert forår i forbindelse med Repræsentantskabsmøde/Generalforsamling/Stormøde i de 2 stifterforeninger.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges normalt for 2 år ad gangen.
Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, dog normalt min. 4 gange om året.
Bestyrelsen fastsætter hvert år senest i oktober/november udlejningspriserne for de kommende år.
Bestyrelsen fastsætter ordensregler m.v. for Remmerstrandlejren
Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabsloven § 77 a.

  1. Åbenhed og kommunikation: Formanden er den der normalt udtaler sig om fonden.
  2. Bestyrelsens opgaver og ansvar: At følge fondens hovedformål.
  3. Ledelsens vederlag: Der udbetales ikke vederlag til bestyrelsen.
  4. Årsregnskabet følger kalenderåret og den valgte revisor er revisionsselskabet Beierholm, Andrupsgade, Lemvig